Benefiet 2009

Geachte bezoekers,
Hartelijk dank voor uw bezoek en interesse. Laten we er vooral geen doekjes om winden. Deze site bestaat enkel en alleen om fondsen te werven voor het onderwijsproject in Banjou, West-Kameroen.

Klik nog niet weg, want we hebben heel wat te bieden: vooreerst een mooi project: namelijk onderwijs,  meer bepaald officieel onderwijs in Kameroen. Landbouw, sociale landbouw, immers we investeren in landbouw, de opbrengst dient voor het betalen van de lonen van de leerkrachten en de bouw van nieuwe gebouwen. Als neusje van de zalm verkopen we de maskers en de beelden die door de inwoners van  Banjou werden verzameld om hun en ons project te financieren.
Misschien wilt u peter of meter worden van 1 hectare ecologisch verantwoorde landbouwgrond? Dit kan ook.
Enfin mogelijkheden zat om mee te helpen bouwen aan een betere wereld. Ik weet het, op de wereld is er ook plaats voor naïevelingen zoals wij.
Mogen we vragen eerst even door de site te bladeren en dan een oordeel te vellen?

Bedankt voor uw tijd (en hopelijk ook voor uw steun)

Nico Burssens
Voorzitter vzw GICBanjou